EasyOpp toiminnanohjaus

Digipiirturin etäluenta | EasyOpp

Digitaalisten ajopiirtureiden kuljettajakortille ja ajoneuvoyksikköön keräämät ja tallentamat tiedot on EU-määräysten mukaan ladattava vähintään kuljettajakorteilta 28 päivän välein, sekä ajoneuvotietojen kohdalla 90 päivän välein. Tietojen lataaminen määräyksiä useammin on kuitenkin suositeltavaa varmuuskopioiden turvaamiseksi, sekä mahdollisten rikkomusten havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa. Digipiirturin etäluenta mahdollistaa säännösten noudattamisen, ilman kuljettajan tai ajoneuvon saapumista paikalle luentaa varten. Mitä digipiirturin etäluenta…